Novinky

Využití stanovení DNA profilu a testů parentity v chovu psů a koček

“Dobrý den, byli jsme s naší chovnou fenou na plánovaném krytí u psa na druhém konci republiky. Bohužel se stalo, že o několik dní později jí ještě nakryl i náš vlastní chovný pes (stejného plemene). Co teď máme dělat? Jsme poctiví chovatelé, máme u psů všechny možné zdravotní testy a toto byla opravdu nešťastná a nechtěná náhoda. Rozhodně nechceme celou záležitost tajit a tvářit se, že se nic nestalo a otcem všech štěňat je první pes – je to podvod a takový postup se neslučuje s naší chovatelskou etikou. Musí jít fena na potrat nebo je nějaké jiné řešení? Nechceme ohrozit zdraví feny ani nechceme prodávat štěňata bez papírů.”

 

Problematika nakrytí chovné feny více psy má několik rovin, ve kterých jí musí chovatel řešit.

Ze zdravotního hlediska, pokud jde o zdravou chovnou fenu, nakrytou zdravými psy, kteří patří ke stejnému plemeni, jsou chovní a k feně nepříbuzní a nehrozí zvýšené riziko narození nemocných nebo degenerovaných potomků (např. z důvodu úzké příbuzenské plemenitby nebo známého přenašečství genetické choroby oběma rodiči), není potrat vhodnou volbou. Stejně tak je nesmyslné nechat fenu porodit a pak štěňata po porodu utratit.

Nejprve je potřeba zjistit, zda fena vůbec zabřezla. U dvojího krytí, které proběhlo s několikadenním odstupem, doporučujeme provést ultrazvukové vyšetření opakovaně – nelze s jistotou tvrdit, zda fena zabřezne z prvního krytí, z obou dvou (a štěňata budou “namíchaná” po obou otcích) nebo jen z druhého krytí. Vhodný systém je diagnostika březosti nejdříve 22. den po prvním krytí a další ultrazvukové vyšetření udělat znovu za týden. Pokud má chovatel pevné nervy, může samozřejmě nechat udělat vyšetření až 30. den od prvního krytí, kdy už by mělo být jisté, zda fena (ne)zabřezla.

Pokud je fena březí, doporučuji nechat proběhnout normální porod a odchov štěňat. K potvrzení otcovství u jednotlivých štěňat se provádí klasický GENETICKÝ TEST PARENTITY (rodičovství) podobně jako u lidí. Tento test lze provést až ve chvíli, kdy jsou štěňata nezaměnitelně označena čipem nebo tetováním. Veterinární lékař odebere každému štěněti vzorek krve, stejně tak odebere vzorky krve všem potenciálním rodičům – tzn. matce i oběma psům, kteří fenu nakryli. U všech testovaných jedinců musí laboratoř stanovit DNA profil (genetický profil), což je soubor genetických znaků, které jsou u daného jedince unikátní a nezaměnitelné jako otisk prstu (podrobné informace zde: https://www.genomia.cz/cz/test/dog-dna-profile/). Vzájemným porovnáním DNA profilů štěňat s profily matky a “otců” lze identifikovat, které štěně vzniklo po kterém otci. U psů se nedoporučuje provádět pouhý test paternity (otcovství), při kterém se neporovnává DNA profil matky, z důvodu velké podobnosti DNA u jednotlivých psů – test není 100% spolehlivý (podrobné informace zde: https://www.genomia.cz/cz/test/dog-paternity-testing/).

V rovině chovatelské by měl chovatel zcela jistě neplánované překrytí nahlásit poradci chovu z chovatelského klubu, jehož je členem a který chov daného plemene a vydávání krycích listů zastřešuje. Po narození štěňat a provedení DNA testů parentity by měl výsledky postoupit poradci chovu. Postup klubu (kárné řízení, sankce, přidělování PP potomkům) je čistě v pravomoci konkrétního klubu, v různých chovatelských klubech se postup liší, a tato část problematiky není předmětem našeho článku.

 

Výše uvedená situace není v chovu psů ojedinělá, občas k takovým případům dochází i přes sebelepší opatření a hlídání háravé feny. Tento chovatel si zaslouží pochvalu za upřímnost, otevřenost a snahu řešit celou situaci korektně jak ve smyslu chovu, tak v přístupu k feně – budoucí matce.

Genetické testování u akreditované laboratoře je velmi spolehlivým způsobem identifikace jedinců. Stanovení DNA profilu u chovných psů je v zahraničí zcela běžně součástí podmínek uchovnění a chovatelé často dělají testy parentity štěňatům automaticky, aby měl nový majitel naprostou jistotu, že štěně pochází z rodičů, které si vybral a nedošlo k žádnému podvodu.
V naší republice je DNA profil u některých plemen již také povinný pro chovnost, testování parentity u štěňat povinné není a setkáváme se s ním vzácně u obzvlášť pečlivých chovatelů nebo v případech sporného otcovství jako je výše uvedený. Pro chov psů s průkazem původu by plošné stanovení DNA profilů napomohlo výběru nepříbuzných rodičovských párů a testy parentity by zabránily možným podvodům při prodeji štěňat (ať již cíleným nebo náhodným).