Vasektomie u psa

Co je to vasektomie?

Vasektomie je odborný název pro podvázání a odstranění částí chámovodů. Chámovod je vývodná část pohlavních cest, kudy odcházejí spermie z varlat při ejakulaci. Vasektomií dosáhneme sterilizace psa – pes není schopen rozmnožování, ale zůstávají mu varlata (na rozdíl od kastrace). Tento zákrok je nevratný, pes zůstane neplodný po celý život!

Vasektomie nemá vliv na sexuální chování (touha po háravých fenách, značkování, schopnost pářit se s fenou) ani na jiné nežádoucí chování psů ovlivněné testosteronem (rvačky mezi samci, utíkání za háravými fenami). Po vasektomii se u psů nesnižuje riziko vzniku zánětů a nádorů prostaty, torze varlete, nádorů varlat ani jiných onemocnění pohlavního aparátu!

Důvody pro provedení vasektomie u psa

Vasektomie je vhodná u psů, kterým chce majitel trvale zabránit v rozmnožování, ale nechce provést klasickou kastraci. Tento zákrok je vhodný zejména u psů, kteří jsou na kastraci ještě mladí (není ukončen fyzický a psychický vývoj), ale chovatel chce zabránit jejich reprodukci v budoucnu. Typicky jde o mladé jedince vyřazené z chovu pro nějakou vadu (skus, barva, povaha), kteří jsou prodáni jako mazlíčci.

Dále je tento zákrok možný u jedinců, kteří žijí v domácnosti s fenami, ale chovatel je v chovu použít nechce a zároveň se chce vyhnout kastraci např. z obavy před změnou povahy nebo aktivity a chuti do práce u psa.

 

Vždy je na zvážení majitele, co od zákroku vlastně očekává a zda je pro jeho psa vhodnější vasektomie nebo klasická kastrace.

Důležité informace týkající se vasektomie

Upozorňujeme, že před chirurgickými zákroky v anestezii požadujeme, aby byl Váš mazlíček nejprve přiveden na kompletní preventivní prohlídku!

Důvodem je kontrola celkového zdravotního stavu, abychom si byli jistí, že je schopen podstoupit zákrok v anestezii. Kontrolujeme uložení varlat (v šourku x mimo šourek), protože nefyziologické uložení jednoho nebo obou varlat výrazně ovlivňuje možnost provedení zákroku, průběh, délku a cenu operace. U starších zvířátek doporučujeme při prohlídce provést odběr krve ke kontrole funkce jater a ledvin, které jsou při anestezii nejvíce zatíženy.


Zamezíme tak situaci, kdy se dostavíte přímo na zákrok a my zjistíme, že má pacient potíže s dýcháním, má šelest na srdci nebo nějaký jiný problém, pro který je anestezie vyloučena. V takovém případě totiž držel Váš mazlíček povinnou hladovku zbytečně a v programu naší ordinace byl blokován čas pro operaci, která neproběhne, a který mohl využít jiný klient.


Součástí předoperačního vyšetření je i důkladná konzultace zákroku s majitelem – předoperační příprava pacienta, průběh operace a její rizika, následná pooperační péče doma. Majitel je také seznámen s cenou plánovaného zákroku.

Jak to bude probíhat?

 • Důkladné předoperační vyšetření pacienta – probíhá samostatně, ne až v den operace!
 • Vysvětlení průběhu chirurgického zákroku majiteli
 • Stanovení termínu operace (až po provedeném předoperačním vyšetření!), kalkulace ceny zákroku
 • Poučení majitele o přípravě pacienta před operací (pitný a krmný režim)
 • V den operace kanylace pacienta, úvodní nitrožilní anestezie, napojení na inhalační anestezii
 • Provedení zákroku zkušeným chirurgem
 • Po probuzení z anestezie předání pacienta majiteli, informace o pooperační péči
 • Pooperační kontrola následující den po zákroku, vydání léků pro domácí terapii
 • Po 10 dnech kontrola operační rány a odstranění stehů ZDARMA

Objednejte se na předoperační konzultaci

Únor 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3

Postup provedení vasektomie u psa

Zde je popsán detailní postup vasektomie u psa tak, jak je prováděn na našem pracovišti. Postup se týká samotného chirurgického zákroku, klinické vyšetření provádíme samozřejmě vždy a je součástí každé konzultace před zákrokem.

 1. Kanylace periferní žíly a aplikace intravenózních anestetik.
 2. V anestezii aplikace oční masti proti vysychání rohovky, intubace (zavedení endotracheální kanyly do průdušnice). Oholení operačního pole.
 3. Přenesení pacienta na sál. Umístění na operační stůl. Napojení na přístroj pro inhalační anestezii, připojení na infúzi.
 4. Dezinfekce a zarouškování operačního pole. Příprava sterilních nástrojů.
 5. Příprava chirurgického týmu – oblečení, mytí, dezinfekce.
 6. Vedení řezu postupně kůží a podkožím nad vyústěním levého tříselného kanálu, preparace podkoží a tuku do hloubky k semennému provazci. Vytažení levého semenného provazce do rány, preparace chámovodu, podvázání chámovodu na 2 místech a vystřižení 0,5 cm tkáně mezi podvazy.
 7. Zašití podkoží v několika vrstvách. Zašití kůže intradermálním stehem nebo jednotlivými vnějšími stehy.
 8. Vedení řezu postupně kůží a podkožím nad vyústěním pravého tříselného kanálu, preparace podkoží a tuku do hloubky k semennému provazci. Vytažení pravého semenného provazce do rány, preparace chámovodu, podvázání chámovodu na 2 místech a vystřižení 0,5 cm tkáně mezi podvazy.
 9. Zašití podkoží v několika vrstvách. Zašití kůže intradermálním stehem nebo jednotlivými vnějšími stehy.
 10. Aplikace antibiotik a analgetik injekčně. Aplikace tekutého obvazu na ránu. Nasazení ochranného límce.
 11. Pes je umístěn na hospitalizaci, je aplikován přípravek pro vyblokování narkózy, pacient stále dostává infuze a je sledován až do probuzení.
 12. Po probuzení předání pacienta majiteli.

Vasektomie u psa - fotogalerie