Kastrace fen a psů

Důvody pro kastraci u feny

Indikace ke kastraci

Důvody pro kastraci u psa

Indikace ke kastraci

Důležité informace týkající se kastrace

Upozorňujeme, že před chirurgickými zákroky v anestezii požadujeme, aby byl Váš mazlíček nejprve přiveden na kompletní preventivní prohlídku!

Důvodem je kontrola celkového zdravotního stavu, abychom si byli jistí, že je schopen podstoupit zákrok v anestezii. U psů kontrolujeme uložení varlat (v šourku x mimo šourek), protože nefyziologické uložení jednoho nebo obou varlat výrazně ovlivňuje průběh, délku a cenu operace. U starších zvířátek doporučujeme při prohlídce provést odběr krve ke kontrole funkce jater a ledvin, které jsou při anestezii nejvíce zatíženy.


Zamezíme tak situaci, kdy se dostavíte přímo na zákrok a my zjistíme, že má pacient potíže s dýcháním, má šelest na srdci nebo nějaký jiný problém, pro který je anestezie vyloučena. V takovém případě totiž držel Váš mazlíček povinnou hladovku zbytečně a v programu naší ordinace byl blokován čas pro operaci, která neproběhne, a který mohl využít jiný klient.


Součástí předoperačního vyšetření je i důkladná konzultace zákroku s majitelem – předoperační příprava pacienta, průběh operace a její rizika, následná pooperační péče doma. Majitel je také seznámen s cenou plánovaného zákroku.

Jak to bude probíhat?

 • Důkladné předoperační vyšetření pacienta – probíhá samostatně, ne až v den operace!
 • Vysvětlení průběhu chirurgického zákroku majiteli
 • Stanovení termínu operace (až po provedeném předoperačním vyšetření!), kalkulace ceny zákroku
 • Poučení majitele o přípravě pacienta před operaci (pitný a krmný režim)
 • V den operace kanylace pacienta, úvodní nitrožilní anestezie, napojení na inhalační anestezii
 • Provedení zákroku zkušeným chirurgem
 • Po probuzení z anestezie předání pacienta majiteli, informace o pooperační péči
 • Pooperační kontrola následující den po zákroku, vydání léků pro domácí terapii
 • Po 10 dnech kontrola operační rány a odstranění stehů ZDARMA

Objednejte se na předoperační konzultaci

Duben 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Postup kastrace u feny

Zde je popsán detailní postup kastrace u feny tak, jak je prováděn na našem pracovišti. Postup se týká samotného chirurgického zákroku, klinické vyšetření provádíme samozřejmě vždy a je součástí každé konzultace před kastrací.

 1. Kanylace periferní žíly a aplikace intravenózních anestetik.
 2. V anestezii aplikace oční masti proti vysychání rohovky, intubace (zavedení endotracheální kanyly do průdušnice). Oholení operačního pole.
 3. Přenesení pacientky na sál. Umístění na operační stůl. Napojení na přístroj pro inhalační anestezii, připojení na infúzi.
 4. Dezinfekce a zarouškování operačního pole. Příprava sterilních nástrojů.
 5. Příprava chirurgického týmu – oblečení, mytí, dezinfekce.
 6. Vedení řezu postupně kůží, podkožím a svalovou vrstvou v linea alba (spodní část břicha uprostřed mezi mléčnými lištami).
 7. Vytažení levého vaječníku z dutiny břišní, podvázání cév a odstřižení. Totéž u pravého vaječníku.
 8. Vytažení dělohy a podvázání v krčku děložním. Odstranění dělohy s vaječníky.
 9. Zašití svalové vrstvy dutiny břišní. Zašití podkoží a kůže. Šití probíhá po jednotlivých vrstvách, aby se vše řádně hojilo a nedošlo ke vzniku kýly.
 10. Aplikace antibiotik a analgetik injekčně. Aplikace tekutého obvazu na ránu. Nasazení košilky z prubanu nebo límce.
 11. Fena je umístěna na hospitalizaci, je aplikován přípravek pro vyblokování narkózy, pacientka stále dostává infuze a je sledována až do probuzení.
 12. Po probuzení předání pacientky majiteli.

Kastrace feny - fotogalerie

Postup kastrace u psa

Zde je popsán detailní postup kastrace u psa tak, jak je prováděn na našem pracovišti. Postup se týká samotného chirurgického zákroku, klinické vyšetření provádíme samozřejmě vždy a je součástí každé konzultace před kastrací.

 1. Kanylace periferní žíly a aplikace intravenózních anestetik.
 2. V anestezii aplikace oční masti proti vysychání rohovky, intubace (zavedení endotracheální kanyly do průdušnice). Oholení operačního pole.
 3. Přenesení pacienta na sál. Umístění na operační stůl. Napojení na přístroj pro inhalační anestezii, připojení na infúzi.
 4. Dezinfekce a zarouškování operačního pole. Příprava sterilních nástrojů.
 5. Příprava chirurgického týmu – oblečení, mytí, dezinfekce.
 6. Vedení řezu postupně kůží a podkožím těsně před šourkem, preparace podkoží směrem k šourku.
 7. Vytažení levého varlete z šourku, podvázání cévy a chámovodu a odstřižení. Totéž u pravého varlete.
 8. Zašití podkoží v několika vrstvách. Zašití kůže jednotlivými vnějšími stehy. Šourek se neodstraňuje, pokud na něm není podezřelý útvar, není mechanicky poškozen a varlata jsou normální (bez nádorů).
 9. Aplikace antibiotik a analgetik injekčně. Aplikace tekutého obvazu na ránu. Nasazení ochranného límce.
 10. Pes je umístěn na hospitalizaci, je aplikován přípravek pro vyblokování narkózy, pacient stále dostává infuze a je sledován až do probuzení.
 11. Po probuzení předání pacienta majiteli.

.

Kastrace psa - fotogalerie