Kastrace koček a kocourů

Důvody pro kastraci u kočky

Pro většinu lidí je kastrace stále ještě především prevencí nežádoucí březosti a přemnožení koček. Kočka je zvíře polyestrické s pohlavní sezónností, tzn. že u kočky probíhá během roku mnoho říjí cyklicky za sebou s krátkým obdobím pohlavního klidu (obvykle od října do ledna). Kočka chodící ven tedy může během roku porodit 3-4x koťata, která jsou již v dalším roce plodná a rodí další koťata a cyklus se neustále opakuje a počet koček exponenciálně roste.

Kočky žijící výhradně v bytě v době říje svými milostnými projevy nedají majiteli spát – hlasitě mňoukají, válejí se, otírají se o předměty, jsou nebývale mazlivé. Nejednou se stalo, že se vyděšený majitel mladé kočičky dostavil do ordinace s tím, že je jeho kočička určitě nemocná, že má nějaký akutní záchvat, ale jednalo se pouze o projevy první říje.

Neméně důležitá je však kastrace jako prevence zdravotních potíží, které může kočka během života mít. Nejčastější je zánět dělohy (pyometra), který je akutním a život ohrožujícím onemocněním, při kterém se děloha naplní hnisavým obsahem. Z dělohy pronikají toxiny do těla a způsobují sepsi (otravu krve). Děloha může také náhle prasknout, což vede k bolestivé smrti.

U nekastrovaných koček jsou velkým rizikem nádory na mléčné žláze. Je prokázáno, že raná stádia nádorů jsou citlivá ke stimulaci pohlavními hormony a proto se kastrace doporučuje v raném věku. S každou proběhlou říjí se preventivní účinek kastrace snižuje. Vznik těchto nádorů způsobuje také aplikace hormonálních preparátů k oddálení říje. U koček je až 90% nádorů mléčné žlázy zhoubných. Šíří se krevní a lymfatickou cestou do mízních uzlin, plic, jater, kostí, ledvin a srdce. Terapie spočívá v chirurgickém odstranění nádoru a jeho okolí, nejlépe ale celé mléčné lišty, se současnou kastrací. Pokud jsou už v těle rozšířené metastázy, operace kočičce život prodlouží jen málo. Nádory mléčné žlázy nereagují na chemoterapii, takže léčba metastáz je v podstatě nemožná a kočka kvůli nim zemře.

Dále je u nekastrovaných koček riziko výskytů cyst na vaječnících a děloze, které mohou způsobovat poruchy říjového cyklu. Z cyst mohou vzniknout nádory vaječníků a dělohy, které mohou být zhoubné. Kočky (na rozdíl od fen) málo trpí na výskyt falešné březosti a záněty mléčné žlázy.

Tvrzení, že kočka musí mít alespoň jednou koťata, aby si užila mateřství a byla zdravá, je velmi častý a nebezpečný MÝTUS! Březost, porod ani péče o mláďata zdravotní rizika u nekastrovaných koček nijak nesnižují. Naopak hrozí rizika spojená s infekcemi při kontaktu s kocourem, s problematickým porodem nebo s odmítnutím koťat matkou.

Rozmnožování je u zvířat pouze záležitost pudů, nikoli svobodné vůle!

Tvrzení, že každé kočce musí být dopřána koťata, plní ulice a útulky toulavými kočkami!!!

Důvody pro kastraci u kocoura

Kastrace kocourů je u nás poměrně rozšířená, zejména pokud jde o kocoury chované v bytě. Nekastrovaný kocour totiž výrazně páchne a většinou značkuje své teritorium včetně nábytku a dalšího vybavení bytu. Pokud chodí nekastrovaný kocour ven, pouští se do rvaček s ostatními kocoury a často se vrací poškrábaný a pokousaný. Nekastrovaní kocouři mají tendenci více se toulat a jejich rádius je mnohem větší než u kastráta, takže se často domů už nevrátí v důsledku srážky s autem, psem nebo myslivcem.

Kocouři málo trpí na nádory varlat nebo prostaty. Výjimkou jsou případy kryptorchismu (u kocourů velmi vzácné), kdy kocourovi 1 nebo obě varlata nesestoupí do šourku, ale zůstanou v břišní dutině – tam je vlivem vyšší teploty zvýšené riziko změny zadrženého varlete v nádor.

Všeobecně se kastrovaní kocouři více mazlí a jsou usedlejší, ale tvrzení, že přestanou chytat myši, je naprosto scestné. Dříve byla doporučována kastrace až po 1 roce stáří kvůli vývoji močové trubice. Moderní výzkumy však ukazují, že raná kastrace nezvyšuje riziko vzniku problémů s močovými cestami v budoucnosti, že je to spíš otázka stresu, nedostatku podnětů a nevhodné stravy.

Rozmnožování a s ním spojené bitky o území a o kočky je u kocourů záležitost instinktů. Rozhodně se nejedná o touhu užít si sex nebo mít děti. Touha po rodičovství je lidská vlastnost. Polidšťování zvířat vede k jejich zbytečnému utrpení!

Důležité informace týkající se kastrace

Upozorňujeme, že před chirurgickými zákroky v anestezii požadujeme, aby byl Váš mazlíček nejprve přiveden na kompletní preventivní prohlídku!

Důvodem je kontrola celkového zdravotního stavu, abychom si byli jistí, že je schopen podstoupit zákrok v anestezii. U kocourů kontrolujeme uložení varlat (v šourku x mimo šourek), protože nefyziologické uložení jednoho nebo obou varlat výrazně ovlivňuje průběh, délku a cenu operace. U starších zvířátek doporučujeme při prohlídce provést odběr krve ke kontrole funkce jater a ledvin, které jsou při anestezii nejvíce zatíženy.


Zamezíme tak situaci, kdy se dostavíte přímo na zákrok a my zjistíme, že má pacient potíže s dýcháním, má šelest na srdci nebo nějaký jiný problém, pro který je anestezie vyloučena. V takovém případě totiž držel Váš mazlíček povinnou hladovku zbytečně a v programu naší ordinace byl blokován čas pro operaci, která neproběhne, a který mohl využít jiný klient.


Součástí předoperačního vyšetření je i důkladná konzultace zákroku s majitelem – předoperační příprava pacienta, průběh operace a její rizika, následná pooperační péče doma. Majitel je také seznámen s cenou plánovaného zákroku.

Jak to bude probíhat?

 • Důkladné předoperační vyšetření pacienta – probíhá samostatně, ne v den operace!
 • Vysvětlení průběhu chirurgického zákroku majiteli
 • Stanovení termínu operace (až po provedeném předoperačním vyšetření!), kalkulace ceny zákroku
 • Poučení majitele o přípravě pacienta před operací (pitný a krmný režim)
 • V den operace kanylace pacienta a nitrožilní anestezie
 • Provedení zákroku zkušeným chirurgem
 • Po probuzení z anestezie předání pacienta majiteli, informace o pooperační péči
 • Pooperační kontrola dle instrukcí lékaře
 • Po 10 dnech kontrola operační rány a odstranění stehů ZDARMA

Objednejte se na předoperační konzultaci

Únor 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3

Postup kastrace u kočky

Zde je popsán detailní postup kastrace u kočky tak, jak je prováděn na našem pracovišti. Postup se týká samotného chirurgického zákroku, klinické vyšetření provádíme samozřejmě vždy a je součástí každé konzultace před kastrací.

 1. Kanylace periferní žíly a aplikace intravenozních anestetik (dexmedetomidin, butorfanol, norofol).
 2. V anestezii aplikace oční masti proti vysychání rohovky. Oholení operačního pole.
 3. Přenesení pacientky na sál. Umístění na operační stůl. Napojení na infúzi.
 4. Dezinfekce a zarouškování operačního pole. Příprava sterilních nástrojů.
 5. Příprava chirurgického týmu – oblečení, mytí, dezinfekce.
 6. Vedení řezu postupně kůží, podkožím a svalovou vrstvou v linea alba (spodní část břicha uprostřed mezi mléčnými lištami).
 7. Vytažení levého vaječníku z dutiny břišní, podvázání cév a odstřižení. Totéž na pravé straně.
 8. Vytažení dělohy a podvázání v krčku děložním. Odstranění dělohy.
 9. Zašití svalové vrstvy dutiny břišní. Zašití podkoží a kůže. Šití probíhá po jednotlivých vrstvách, aby se vše řádně hojilo a nedošlo ke vzniku kýly.
 10. Aplikace antibiotik a analgetik injekčně. Aplikace tekutého obvazu na ránu. Nasazení košilky z prubanu nebo textilního límce.
 11. Kočka je umístěna na hospitalizaci, je aplikován přípravek pro vyblokování narkozy, pacientka stále dostává infuze a je sledována až do probuzení.
 12. Předání pacientky majiteli.

Kastrace kočky - fotogalerie

Postup kastrace u kocoura

Zde je popsán detailní postup kastrace u kocoura tak, jak je prováděn na našem pracovišti. Postup se týká samotného chirurgického zákroku, klinické vyšetření provádíme samozřejmě vždy a je součástí každé konzultace před kastrací.

 1. Kanylace periferní žíly a aplikace intravenozních anestetik (dexmedetomidin, butorfanol, norofol).
 2. V anestezii aplikace oční masti proti vysychání rohovky. Odstranění chlupů ze šourku
 3. Přenesení pacienta na sál. Umístění na operační stůl. Napojení na infúzi.
 4. Dezinfekce a zarouškování operačního pole. Příprava sterilních nástrojů.
 5. Příprava chirurgického týmu – oblečení, mytí, dezinfekce.
 6. Vedení řezu kůží šourku. Preparace varlete a jeho vytažení ze šourku.
 7. Vytažení levého varlete, podvázání cévy a chámovodu a odstřižení. Totéž na pravé straně.
 8. Výplach šourku dezinfekčním roztokem. Šourek se u kocourů nešije, nechává se hojit sekundárně!
 9. Aplikace antibiotik a analgetik injekčně.
 10. Kocour je umístěn na hospitalizaci, je aplikován přípravek pro vyblokování narkózy, pacient stále dostává infuze a je sledován až do probuzení.
 11. Předání pacienta majiteli.

Kastrace kocoura - fotogalerie